THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG - Áp dụng từ: 19/09/2018